Co sprawdzić przed rozpoczęciem pracy na podeście ruchomym?

Praca na podeście ruchomym jest trudna i wymaga zachowania wielu niezbędnych środków bezpieczeństwa. Aby być operatorem takiego podestu, konieczne jest przejście niezbędnych szkoleń. Każdy podest, czy to z napędem elektrycznym, czy spalinowym posiada szczegółowe informacje na temat użytkowania i zachowania środków ostrożności.

Tylko absolutne przestrzeganie wszystkich zapisanych w instrukcji elementów użytkowania podnośnika jest gwarancją zapewnienia zasad bhp.

Dlatego przez rozpoczęciem pracy na podeście ruchomym trzeba sprawdzić wiele niezbędnych elementy. Należą do nich:

  • decyzja dozoru technicznego o dopuszczenia do eksploatacji;
  • data wydania i ważności tej decyzji;
  • data następnego badania na naklejce UDT;
  • języka, w jakim jest instrukcja obsługi;
  • dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego;
  • zgodność numeru UDT z numerem na naklejce dziennik obsługi bieżącej urządzenia. numeru UDT z numerem na naklejce dziennik obsługi bieżącej urządzenia.

Wszystkie te dokumenty powinny znajdować się w skrzynce dołączonej do podnośnika. Warto sprawdzić i zapoznać się z dokumentacja zarówno jeśli wypożyczacie podesty ruchome, jak i wtedy kiedy kupujecie używany podnośnik.

 

W CHWILI ZAKUPU UŻYWANEGO SPRZĘTU

Jeśli podnośnik nie posiada któregokolwiek z tych dokumentów, to nie macie pewności, że uda się wam je załatwić. Być może jest on pozbawiony tych ważnych dokumentów dlatego, że nie działa prawidłowo i stanowi zagrożenie dla osób chcących na nim pracować. Musicie pamiętać, że za bezpieczeństwo siebie i swoich pracowników odpowiadacie wy sami. Dlatego nie pomijacie tych kroków.

Wynajmujemy podnośniki najlepszych światowych marek: